Didgaah Blog

Mazdak 0

چپی های افغانستان به دگرگونی فرهنگی نیاز دارند

پاسخ های فرید مزدک به پرسش های سایت افغانستان.رو 5.8.2016 یادداشت: فرید احمد مزدک یکی از برجسته‌ترین چهره‌های جریان چپ در افغانستان است. او از آوان جوانی به جریان پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان پیوسته است....

Muzhgah 0

قهرمان تا قهرمان است

سپاسنامه از قهرمان امير ارسلان رومي كه شروع كنيم تا قهرمانان قبل از يهود و نصارا و قهرمانان بعد از اسلام و تمامي قهرمانان تاريخي جنگي و خلاصه حقيقي و تخيلي گرفته تا قهرمانان...

Humeira Qaderi 0

پنج‌هزار سال گندیدگی اخلاقی و رسانه‌های منفعل

دکتر حمیرا قادری سپاس از دکتر حمیرا قادری که نوشته یی شان را برای نشر به سایت دیدگاه سپردند پنج‌هزار سال قدمت تاریخی مردان ما رقم خورده است با انسان‌آزاری، خودکشی ایجاد جنگ‌های فراوان...

c3910be350a69a46d0beeda5b955d73a.eps_ 0

پاپولیسم لعنتی

اسد خونین فیاض بهرمان نجیمی „هر فلسفه خود را در اندیشهء سیاسی اش می نمایاند و از این طریق ماهیت خود را به نمایش می گذارد“ ـ آیزایا برلین    تاریخ ۲۳ جولای ۲۰۱۶...

hqdefault 0

!جنبش روشنایی و گره خونین بن بست

پرتو نادری  اضافه از هشاد تن را کشتند و اضافه دوصد تن دیگر را زخمی ساختند. تازه معلوم نیست که از شمار زخمیان چند تن دیگر زنده گی شان را از دست می دهند،...

A group of men stand atop a tank the morning after a military coup attempt against the government of Recep Tayyip Erdogan turned violent, killing dozens and leaving hundreds of others detained, on the Bosphorus Bridge in Istanbul, Turkey, on July 16, 2016. 0

کودتا و نشانه‌ی پایانه‌ها

کودتای ارتش در ترکیه ناکام شد. این تنها جمله‌یی است که روز گذشته ( پربسامدترین کاربرد را در صفحات اجتماعی افغانستان دارا بود. پربسامد بدین‌لحاظ که تنها واقعیت نیز همین بود، ورنه بی‌شمار تحلیل‌ها...

Nato-Afghanistan 0

ناتو ـ افغانستان

*جلسه اخیر ۸ ـ ۹ جولای ۲۰۱۶ ناتو در وارسا نشان داد که غرب از جنگ افغانستان خیلی خسته شده است. * ولی جنگ افغانستان بی فرجام است. چرا؟ جنگ افغانستان گویا دراز ترین...

Brexit 0

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا Brexit

   اروپا در دامان امریکا این که ناتو ابزار سیاست ژئوپولتیکی امریکاست موضوع جدید نیست. کشور های عضو ناتو هیچگاه و به هیچ وجه آزادی عمل و نظر در مسایل مهم بین المللی ندارند....

versoehnung 0

چرا مصالحه ممکن نیست؟

دولت کرزی در سال ۲۰۱۰ طرح صلح با طالبان را مطرح کرد که دارای دو مقوله مفهومی „مصالححه ملی“ و درهم آمیزی یا „انتیگراسیون“ بود. مطابق طرح گروه های طالب که به فرآینده مصالحه...

emran rateb 0

گذشته و خلای خاطره

عمران راتب بیهودگی کسالت‌باری در برم گرفته است. دستم می‌رود به‌سوی کاغذ که چیزی بنویسم، حدیث نفس شاید. همچون استعاره‌ی بیهودگی و بی‌منظوری. شاید نتیجه‌یی که می‌توان در پایان از این متن گرفت، ادعای...