ایتلاف ها، از سر گیری حرکت دادخواهانه نخواهند بود

در این اواخر چندین ساختار از بقایای حزب موکراتیک خلق افغانستان گویا ایتلاف جدید تشکیل دادند. من علاقه ندارم درینجا نامی از این ساختار ها ببرم، اما چنین به نظر می رسد که حرکت آنها شبیه ایتلاف خلق و پرچم  و در همان بستر و همان الگو است.
پرچم و خلق دو حزب سیاسی مختلف با یک برنامه مشترک بودند. همچنان فرهنگ متفاوت و مینتالیته از هم جدا داشتند. چرای وحدت پس از  1977 موضوعیست جداگانه با انبوه از پرسش ها.

اکنون در برابر احزاب راجستر شده یی که هیچکدام دارای پارادایم روشن فکری نبوده است، چند پرسش اساسی مطرح است:

ـ آیا تجربه وحدت پرچم و خلق موفق بود؟

ـ در حال حاضر آیا وحدت فوکسیونر های “حزب ـ دولت” گذشته و دنباله رو های حاکمیت الیگارشی مالی ـ مافیایی کنونی  می تواند صادقانه باشد؟

ـ و بالآخره آیا مجموع این ساختار ها که به تیم انتخاباتی اشرف غنی پیوسته بودند، بعد از دولتی شدن می توانند  الترناتیف شوند؟

برای هر سه پرسش یک پاسخ یعنی نه بزرگ وجود دارد!
این که اینها چی کار می توانند انجام دهند مطمئنم اگر بالایی ها بدانند، پایینی ها مثل همیشه بی خبر باقی می

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *