حقوق و آزادی های زن فراتر از قرائت ها و گرایش های

amiliتباری، زبانی، مذهبی و جنسیتی است

امیلیا سپارتک

مردم به کوچه ها به سرم سنگ می زنند

فردا که شهر دامنِ مریم شود، شود 

زینت نور

درود!

دوستان عزیز،

همایش امروز ما ـ سوا از برنامه های تجلیلی  گذشته ـ  یک ویژگی خاص دارد و آن این که برای بار نخست گفتمان “زن” را مطرح می کند.  گفتمان”زن” همچو گفتمان دولت سازی، دموکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی  یکی از مسایل مفهومی و ارزشی ماست که هنوز برون از حوزه نفوذ تفکر حاکم مردانه عام نشده است. نهاد های مدنی درون کشور نهادینه نیستند و فکر و کنش زن کشور ما  را  استبداد مردسالارانه در چنبره یی خود در بند می دارد. گزینه های قابل لمس زمانی ممکن است، هرگاه نخست زنان سبق خوانده یی ما  خود شان به خودباوری و خود آگاهی برسند.

از این فراز به نظریه راه اندازی همایش کنونی رسیدیم که مکمل طرح پیشنهادی خانم گلالی حبیب، یکی از فعالان حقوق زنان افغانستان می باشد. مطابق طرح پیشنهادی می بائیست دیداری با داکتر عالمه یکتن از فعالان مدنی درون کشور سازمان داده می شد. در جریان بحث روی آمادگی، بیشتر روی”ارزش محوری” ها تاکید گردید و ارزنده پنداشته شد تا دایره و فضای همایش مان پُر پهن و دامن گستر شده و  به گفتمان “زن”  و اندیشه های زنانه در شعر و ادبیات  معاصر زنان مهاجر مبدل  گردد.

حضور و مشوره های مستقیم دوستان با تجربه یی ما به ویژ خانم جمیله پلوشه، خانم نجیبه هوتکی و خانم مینا یوسفی سبب شد تا ما موفقانه بدینجا برسیم.

حمایت گسترده یی زنان فرهیخته یی ما تاثیر بزرگی بر شکل و محتوای کار سازماندهی این همایش گذاشت. و بالآخره آمادگی عملی خانم های اندیشه ور نادیه فضل و زهرا صور اسرافیل برای گردانندگی بخش های برنامه، سبب شد تا رنگارنگی کیفی همایش بالا رود.

جای شک نیست  که این همایش به گونه یی روشن طرح زنان، اندیشه زنان و مکث روی ارزش های جهانشمول حقوق و آزادی های زنان می باشد و فراتر از قرائت ها و گرایش های تباری، زبانی، مذهبی و جنسیتی که در محیط ناسالم سیاسی کشور ما حاکم می باشد قرار دارد.

حق و آزادی زن جدا از حق و آزادی فرد نیست. زن قبل از همه باید به حیث یک فرد آزاد و یک شهروند برابر مورد احترام قرار گیرد. تنها نوشتن برابری زن در قانون نمی تواند  مینتالیته حاکم جنس دوم بودن وی را دگرگون کند.

زنان باید در همه حوزه ها ـ خصوصی یا اجتماعی ـ با مردان در تفکر جامعه برابر شناخته شوند.

 ما می توانیم این کار را کنیم، هرگاه ما خود  به این باور برسیم  که باید با  زنان همفکر خود ـ به ویژه ـ از طریق شبکه های اجتماعی می توان پیوند و تبادل نظر گسترده برقرار نمود. آنگاه راه بسیج فکری زنان سهل تر می شود.
با این آرزومندی برنامه  را  آغاز می کنیم.

به نمایندگی از گروه سازمان دهندگان این همایش از خانم نجیبه هوتکی خواهش می کنم تا محفل امروز مان را با سخنان خویش گشایش دهد.

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *