دسته: -Didgaah-April

80-Homeira-Qadari-e1467085569430-160x160 0

در حمایت از تبار تمام فرزندان سرزمینم

  نازنین مادر، سیاوشِ حمیرا بیا بدون واهمه از قومیتمان صحبت کنیم تا هویت مان باشد نه نادانی مان . بگذار رنگ همدیگر را بدانیم تا بهترین رنگین کمان دنیا باشیم بعد از این...

Farzad-Ramazani-Bonesh-e1467085423426 0

گسترش روابط روسیه و پاکستان  و تاثیر آن بر منافع ایران

  گذشته روابط روسیه و پاکستان روسیه از آغاز بازی بزرگ، هدف استراتژیک و موضوع راهایبی به آب های گرم خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند یک آرمان بزرگ برای روسها بوده...