دسته: Didgah

Mazdak 0

تاجکان و قدرت

نوشته فرید مزدک   غیرِ پشتون ها در بیش از صد سالِ اخیر از دو آزمون کامگار نه برامدند و نتوانستند داعیه و استراتیژی پیشکش کنند آزمون نخست : پس از زوال دولت امانی...

mission-afghanistan 0

ماموریت افغانستان

برگرداننده از آلمانی به پارسی دری حشمت رستگار نوربرت هول  دیپلومات و نویسنده ی  آلمانی در ۲۹ جون ۱۹۹۶از جانب« پطروس غالی »  سکترجنرال سازمان ملل متحد در رأس ماموریت خاص ملل متحد در...

hqdefault 0

!جنبش روشنایی و گره خونین بن بست

پرتو نادری  اضافه از هشاد تن را کشتند و اضافه دوصد تن دیگر را زخمی ساختند. تازه معلوم نیست که از شمار زخمیان چند تن دیگر زنده گی شان را از دست می دهند،...

طارق سعیدی 0

جنگ شیعه و سنی در سوریه از جنبش روشنایی قربانی گرفت

نوشته طارق سعیدی دیروز ده‌ها تن از هموطنان ما به خاک و خون کشیده شدند و چند ساعت بعد با دو اعلامیه از طالبان و داعش روبه‌رو شدیم. طالبان مسوولیت کشتار مردم بی‌گناه را...

nabi-azimi-150x150 0

ضرورت ایجاد یک نهاد سوق واداره توانمند و کارآ درشمال کشور

 دست به دست شدن شهر قندوز در درازنای ده – دوازده روز درنزد همه هموطنان به ویژه آګاهان مسایل سیاسی – نظامی سخت شګفتی برانگیز و قابل پرسش است. البته در تحلیل ها و...

6-29-2016 4-32-35 AM 0

ایتلاف ها، از سر گیری حرکت دادخواهانه نخواهند بود

در این اواخر چندین ساختار از بقایای حزب موکراتیک خلق افغانستان گویا ایتلاف جدید تشکیل دادند. من علاقه ندارم درینجا نامی از این ساختار ها ببرم، اما چنین به نظر می رسد که حرکت...