دسته: Literature

emran rateb 0

گذشته و خلای خاطره

عمران راتب بیهودگی کسالت‌باری در برم گرفته است. دستم می‌رود به‌سوی کاغذ که چیزی بنویسم، حدیث نفس شاید. همچون استعاره‌ی بیهودگی و بی‌منظوری. شاید نتیجه‌یی که می‌توان در پایان از این متن گرفت، ادعای...

10015079_1495299224057899_3299326086378103014_n 0

اشک‌هایم را نوشیدم

پرتو نادری همه چیز دگرگونه شده بود، به آسمان نگاه کردم جای هرستاره یک گل نرگس روییده بود. سال‌ها چنان سایه‌هایی در تاریکی از من می گریختند، به آن گذشته‌های دور. دهاتی بچه‌یی شده...

Alexiwich-e1467085473324-320x320 0

هزاران کشته بی بها

هزاران کشته بی بها مسیر کوره راه به سوی تاریکی ماندلشتام پس از آن که سویتلانا الکسیویچ جایزه نوبل 2015 را گرفت، علاقمند شدم کتاب هایش را بخوانم. در باره اش از سابق می...