دسته: Women

CQ7Hj0RWgAE0Ct4-720x340 0

سونیتا علی زاده آواز خوان جوان موسیقی رَپ، مخالف ازدواج اجباری

        سونیتا علیزاده  دوشیزه 18 ساله  ازافغانستان است. آهنگ های رَپ برای حقوق زنان کشورش می خواند. پس از تحمیل دوباره ازدواج اجباری از کشورش فرار کرد و به ایالات متحده امریکا...