بایگانی‌ماهانه: می 2016

6-29-2016 4-32-35 AM 0

ایتلاف ها، از سر گیری حرکت دادخواهانه نخواهند بود

در این اواخر چندین ساختار از بقایای حزب موکراتیک خلق افغانستان گویا ایتلاف جدید تشکیل دادند. من علاقه ندارم درینجا نامی از این ساختار ها ببرم، اما چنین به نظر می رسد که حرکت...