بایگانی‌روزانه: جولای 10, 2016

Nato-Afghanistan 0

ناتو ـ افغانستان

*جلسه اخیر ۸ ـ ۹ جولای ۲۰۱۶ ناتو در وارسا نشان داد که غرب از جنگ افغانستان خیلی خسته شده است. * ولی جنگ افغانستان بی فرجام است. چرا؟ جنگ افغانستان گویا دراز ترین...

Taliban 0

“پایگاه اجتماعی و منابع اقتصادی طالبان”*

  نوشته فیاض بهرمان نجیمی بیش از بیست سال است که ساختار سیاسی نظامی تحریک طالبان زیر نام جنبش در افغانستان حضور دارد و تاریخ آن را با نام خویش رقم زده است. اما...

Brexit 0

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا Brexit

   اروپا در دامان امریکا این که ناتو ابزار سیاست ژئوپولتیکی امریکاست موضوع جدید نیست. کشور های عضو ناتو هیچگاه و به هیچ وجه آزادی عمل و نظر در مسایل مهم بین المللی ندارند....

versoehnung 0

چرا مصالحه ممکن نیست؟

دولت کرزی در سال ۲۰۱۰ طرح صلح با طالبان را مطرح کرد که دارای دو مقوله مفهومی “مصالححه ملی” و درهم آمیزی یا “انتیگراسیون” بود. مطابق طرح گروه های طالب که به فرآینده مصالحه...