بایگانی‌روزانه: آگوست 2, 2016

Humeira Qaderi 0

پنج‌هزار سال گندیدگی اخلاقی و رسانه‌های منفعل

دکتر حمیرا قادری سپاس از دکتر حمیرا قادری که نوشته یی شان را برای نشر به سایت دیدگاه سپردند پنج‌هزار سال قدمت تاریخی مردان ما رقم خورده است با انسان‌آزاری، خودکشی ایجاد جنگ‌های فراوان...