بایگانی‌ماهانه: ژانویه 2017

fayaz 0

درس اخلاقی از یک فاجعهء تاریخی

این نبشته بار نخست در سال ۲۰۰۲ به نشر رسیده بود. فیاض بهرمان نجیمی در 22 ماه می سال 2001 ترسایی، رژیم طالبان ضمن اصدار حکمی، هندوباوران و سکهباوران افغانستان را مجبور به حمل...

Humeira Qaderi 0

در پیوند با حجاب اجباری دانشجویان هرات

به نام خداوند دادگر افغانستان در تعریف تاریخی اش، سرزمینی است با پیشینه مملواز تمدن و فرهنگ. در این سرزمین تاریخی هرات شهری است با تعریف شعر و شعور. ساکنان افغانستان، هرات را شهری...